Đầu cặp mũi khoan từ

Đầu cặp mũi khoan từ là phụ kiện chuyên dụng để kẹp mũi khoan từ, gồm đuôi côn số 2, côn số 3 hoặc đuôi kiểu vặn răng 1/2'' - 20 UN, miệng đầu cặp là chuẩn weldon 19mm hoặc 32mm, khóa mũi bằng 2 lục giác hoặc tháo ráp nhanh, cặp được mũi khoan từ độ sâu 50 mm hoặc 100 mm, có 2 loại làm mát và không làm mát để khách hàng lựa chọn.

đầu cặp mũi khoan từ

Mã đầu kẹp Côn Khoan  sâu Chuẩn Mô tả
MT3x50x19.05 MT3 50 mm Weldon 3/4" Đuôi côn số 3,cặp được mũi từ 12 đến 64 mm loại độ sâu tối đa 50 mm
MT3x50x31.75 MT3 50 mm Weldon 1.1/4" Đuôi côn số 3,cặp được mũi từ 65 mm trở lên loại độ sâu tối đa 50 mm
MT3x100x19.05 MT3 100 mm Weldon 3/4" Đuôi côn số 3,cặp được mũi từ 12 đến 64 mm loại độ sâu tối đa 100 mm
MT2x50x19.05 MT2 50 mm Weldon 3/4" Đuôi côn số 2,cặp được mũi từ 12 đến 64 mm loại độ sâu tối đa 50 mm

 

 

Điện Thoại: 028-37282852   Di Động : 0901801131
Email : maykhoancongnghiep@gmail.com

Back to Top