Đầu cặp taro tháo ráp nhanh

Đầu cặp mũi taro loại tháo ráp nhanh là phụ kiện cho các dòng máy có khả năng taro,sản phẩm được nhập khẩu từ Đài Loan thương hiệu YL.Loại đầu cặp này bao gồm cán và collect,mỗi collect chỉ cặp được 1 size mũi duy nhất.

Cán đầu cặp mũi taro :

Cán đầu cặp được chia làm 2 loại: loại côn liền và loại côn rời.

    1. Cán đầu cặp mũi taro tháo ráp nhanh côn rời gồm các model và thông số kỹ thuật sau :

đầu cặp mũi taro tháo ráp nhanh côn rời

Model Khả năng cặp L D1 D2 Collect
JT2S-SF12 M3-M14 62 19 34 TC 312B/TC 312
JT6-SF12 M3-M14 62 19 34
B12-SF12 M8-M14 62 19 34
JT6-SF20 M8-M24 94 31 59 TC 820B/TC 820
B16-SF20 M4-M36 94 31 50
B18-SF20 M8-M24 94 31 50

 

 

   2. Cán đầu cặp mũi taro tháo ráp nhanh côn liền gồm các model và thông số kỹ thuật sau:

đầu cặp taro tháo ráp nhanh côn liền

Model Khả năng cặp L D1 D2 Collect
MT2-SF12 M3-M14 46 19 34 TC 312B/TC 312
MT3-SF12 M3-M14 46 19 34
MT3-SF20 M8-M24 70 31 50 TC 820B/TC 820
MT4-SF20 M8-M24 77 31 50
MT3-SF33 M4-M36 99 48 74 TC1433B/TC 1433
MT4-SF33 M4-M36 99 48 74

 

 

Collect đầu cặp mũi taro :

Collet là phần trực tiếp cặp mũi taro, collet có 3 chuẩn đầu cặp, trong đó chia làm 2 loại:
- TC312, TC820, TC1433 là có bảo vệ quá tải
- TC312B, TC820B, TC1433B là loại thường, không có bảo vệ quá tải.Tùy theo loại mũi taro mà lựa chọn collet thích hợp, hiện nay trên thị trường có 3 loại mũi taro phổ biến là mũi taro chuẩn JIS, chuẩn ISO và chuẩn DIN, với mỗi loại chuẩn mũi khách nhau thì kích thước đuôi mũi (đuôi trụ và đuôi vuông) sẽ khác nhau.

 

collect đầu cặp mũi taro

MŨI TARO THEO TIÊU CHUẨN JIS KÍCH THƯỚC CHUẨN ĐẦU
TRỤ CẠNH VUÔNG TC 312B TC820B TC1433B
M3   #5 #6   4.0 3.2 010B-01  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M4 M4.5 #8   5.0 4.0 010B-02
M5 M5.5 #10   5.5 4.5 010B-03
M6   UNC1/4   6.0 4.5 010B-04
    UNC5/16   6.1 5.0 010B-05
M8 M7     6.2 5.0 010B-06 020B-01
M10 M9 UNC3/8   7.0 5.5 010B-07 020B-02
  M11 UNC7/16 PT1/8 8.0 6.0 010B-08 020B-03
M12       8.5 6.5 010B-09 020B-04
    UNC1/2   9.0 7.0 010B-10 020B-05
M14 M15 UNC9/16   10.5 8.0 010B-11 020B-06 030B-01
      PT1/4 11.0 9.0 010B-12 020B-07 030B-02
    UNC5/8   12.0 9.0
 
020B-08 030B-03
M16       12.5 10.0 020B-09 030B-04
M18   UNC3/4 PT3/8 14.0 11.0 020B-11 030B-06
M20       15.0 12.0 020B-12 030B-07
M22   UNC7/8   17.0 13.0 020B-13 030B-08
      PT1/2 18.0 14.0 020B-14 030B-09
M24 M25     19.0 15.0 020B-15 030B-10
M27 M26 UNC1   20.0 15.0    
 
 
 
 
 
 
030B-11
M28       21.0 17.0 030B-12
    UNC1 1/8   22.0 17.0 030B-13
M30     PT3/4 23.0 17.0 030B-14
M32   UNC1 1/4   24.0 19.0 030B-15
M33       25.0 19.0 030B-16
M35 M34 UNC3/8 PT1 26.0 21.0 030B-17
M36       28.0 21.0 030B-18

 

 

Nếu cán kẹp và collet khác chuẩn,cần phải mua thêm  Reduces chuyển đổi.

 

adapter chuyển đổi đầu cặp mũi taro tháo ráp nhanh

 

 

MŨI TARO THEO TIÊU CHUẨN JISKÍCH THƯỚCCHUẨN ĐẦU

 

Back to Top