Nhà sản xuất

Đầu khoan nhiều mũi

Nhận thiết kế và chế tạo đầu khoan nhiều trục (nhiều mũi) dùng để lắp đặt trên các loại máy khoan bàn nhằm mục đích khoan hoặc ta rô cùng lúc đượcnhiều mũi.Vị trí các mũi có thể điêu chỉnh được hoăc khách hàng cũng có thể yêu cầu chọn loại cố định luôn toạ độ các mũi.

đầu khoan taro nhiều mũi cùng lúc

Back to Top