Nhà sản xuất

Giá bán

Tin công nghệ

Bảng tra kích thước mũi ta rô và collet kẹp

Các loại mũi ta rô có mặt trên thị trường có những chuẫn mũi như. Mũi chuẫn JIS (Nhật Bản), mũi chuẩn ISO (Trung Quốc) và một số ít mũi chuẩn DIN (Đức) các loại collet kẹp giúp mũi ta rô chặt hơn khi gắn lên máy ta rô.
Mỗi loại chuẩn mũi có kích thước phần đuôi không giống nhau nên khi kẹp mũi ta rô vào collet không phù hợp thì không kẹp được hoặc bị lõng, cụ thể là phần đường kính trụ (Ø D) và cạnh vuông (K) của đuôi mũi sẽ khác nhau, do đó kích thước collet cặp mũi cũng phải tương ứng thì mới cặp được.
Bảng tra thông số sau đây giúp phân biệt kích thước lỗ vuông và tròn trên collet kẹp và mũi ta rô.khi tra phù hợp với kết quả có thể biết được loại mũi ta rô hoặc collet kẹp thuộc chuẩn nào để việc sử dụng dễ dàng và nhanh chóng qua đó giúp hiểu hơn lí do mũi ta ro kẹp không chặt.

Back to Top